Pædagogisk læreplan

  • Solstrålens Pædagogisk læreplan

    I Solstrålen Børnehave er vores omdrejningspunkt at være smilende, anerkendende, imødekommende samt at være respektfulde i ethvert møde. I det daglige arbejdes der med de 5 elementer fra den styrkede pædagogiske læreplan; børnesyn, dannelse og børneperspektiv, leg, læring og børnefælleskaber.

    Det som kendetegner Solstrålen Børnehave er bl.a. det alsidige forældresamarbejde, som giver børnehaven mulighed for at etablere søskendebørn. Det er børnenes udvikling og trivsel, vi sammen med forældrene skal være med til at sikre – det være sig fysisk, følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt. Med andre ord skal Solstrålen Børnehave være et godt supplement til barnets hjem.

    Pædagogisk læreplan

    Her finder du Solstrålen Privat Børnehavens pædagogisk læreplan for 2020