Solstuen

Solstuen er en gruppe med børn i alderen 4,6-6 år.

Der er 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper i stuen.

I Solstuen mødes børnene af et afslappet og trygt miljø, præget af omsorg, fællesskab og godt børneliv, og hvor der samtidig er tid og rum til det enkelte barn. Her oplever barnet omsorgsfulde, imødekommende, tilgængelige og kompetente voksne. Vi bestræber os på at fastholde de pædagogiske tiltag samt hverdagens genkendelighed uanset udfordringernes størrelse – vi sætter barnet i fokus!

Hver måned laver vi en månedsplan for den pædagogiske praksis og aktiviteter. Hele huset vælger et overordnet tema og dernæst inddrages to læreplaner. Der bliver sendt orienteringsbrev til forældrene, hvor de læser hvilke sange, rim og remser, bøger aktiviteter, ture m.m. vi fortrinsvis vil have fokus på i måneden.

I børnehaven er børnene delt op i to aldersgrupper 3 dage om ugen, i formiddagstimerne. En skolegruppe som er for de børn der skal starte i skole til sommer – samt en gruppe af 3-5 årige som vi heldigvis ikke skal sige farvel til endnu.

3-4/5 års gruppen har dialogisk læsning i smågrupper, hvor vi bla. læser “Alfons Åberg”, imens gruppearbejdet er i gang er der andre børn som spiller, leger, læser mv. og så bytter smågrupperne, sådan at alle børn er med i de pædagogisk planlagte aktiviteter.

I skolegruppen arbejder børnene også med ”fri for mobberi” – hvor vi i dilemmakort/samtaler deler børnene op i to grupper, imens vi ved massage delen er samlet. Vi spiller forskellige spil der styrker børnenes sproglige udvikling, fx rim/remser, vendespil. Vi har også forskellige blandede opgaver, skrive tal, bogstaver, farvelægning, rim, hvad passer med hvad mv. Vi går på tur hver torsdag, bl.a. til museum, på biblioteket og udfordrende legepladser. Om mandagen cykler vi med tre-fire skolebørn-børnene skiftes hver uge så alle for prøvet af.

Målet for skolegruppen

  • At gøre de kommende skolebørn selvhjulpne, i garderoben når de tager tøj på, ved toiletbesøg og når vi spiser.
  • At motivere de kommende skolebørn til at bruge og udforske sproget, samt få kendskab til tal og bogstaver og rim og remser.
  • At øge de kommende skolebørn sociale kompetencer, ved at vise hensyn til andre, tilsidesætte sige selv og vente på tur.
  • At øge de kommende skolebørns motorik, både fin og grov motorik, ved at klippe, tegne, selv smørre brød, hælde mælk/vand op

Støtte dem i at danne venskaber- sætte ord på egne følelser og behov.