Værdigrundlag

• Et højt pædagogisk fagligt niveau, som afsæt for udvikling af det enkelte barns kompetencer, samt tilbud om en indholdsrig og udfordrende hverdag.
• Et godt samarbejde mellem forældre og personale, der medinddrager forældrene som en aktiv samarbejdspartner med tilhørende indflydelse og ansvar.
• Et fysisk læringsmiljø. Indretning, materialer, lydniveau, ernæring, tilpas varme og frisk luft, som understøtter det fagligt pædagogiske indhold i den pædagogiske læreplan.
• Et fagligt pædagogisk læringsmiljø der er præget af empati, respekt, omsorg, lyst, glæde og engagement.

Delmål

• At integrere indsigt i- og respekt for andre menneskers behov og ønsker som en grundlæggende værdi hos barnet.
• At integrere retten til, under hensyntagen til andre mennesker, at handle og tænke ud fra egne behov og ønsker som grundlæggende værdi hos barnet.
• At opøve det enkelte barn til selvforvaltning. Den voksnes rolle i denne proces er, at være tryghedsbase, tydelig rollemodel og vejleder.
• At barnet, når det skal videre i skole, er i besiddelse af de kompetencer som kræves hertil.
• At barnet bliver støttet af deres baggrund og religion.

Vi ved at børnene lærer bedst af hinanden, og derfor støtter vi dem i gennem deres relation mellem hinanden. På denne måde udvikles børnene, både på det personlige og sociale plan. Personlig og social udvikling og lignende er afhængig af sprog, som er billedlig, kroslig og sproglig. Personalet er derfor meget opmærksom på, at sætte ord på børnenes handlinger og taler ikke kun til dem men også med dem, som hvad, hvordan, hvorfor han/hun gør det. Vi er meget opmærksom på børnenes daglige sprog og ordforråd når de leger og deltager i aktiviteter. Det er vigtigt for os at legesproget er dansk.

Gennem vores relation med børnene, opbygger vi tillid, tryghed, omsorg og anderkendelse. Vi gør det fordi børnenes læring er afhængig af andre omkring dem. De voksne i Solstrålen vil være et godt forbillede for dem.