• Velkommen til Solstrålen Privat Børnehave

    Solstrålen er en privat institution under Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. Vi har 53-57 børn i alderen 0-6 år.
  • Institutionen kan træffes på tlf. 23 28 65 25
  • Skriv barnet op i god tid, da vi har en lang venteliste.

    Opskrivning til Solstrålen skal ske direkte til institutionen.