Blanketter

Hent blanketter på denne side
  • Optagelsesblanket, Indmeldelsesblanket, Stamkort blanket, Udmeldelsesblanket
  • optagelsesblanket-ikon

  • indmeldelsesblanket-ikon

  • stamkort-ikon

  • udmeldelsesblanket-ikon

  • Søskendeprioritet

    Vi prioriterer søskende til børn i huset, men dette er ikke det samme som pladsgaranti, ej heller til en bestemt dato. Derfor: ønsker I plads til de mindre søskende, skal I skrive dem op så hurtigt som muligt, så vi i pladsanvisningen kan tage alle i betragtning.