Blanketter

Hent blanketter på denne side
 • Venteliste

  Børnehaven har en venteliste, hvorpå børn kan optages straks efter fødslen.

  Opskrivning til Solstrålen Privat Børnehave skal ske direkte til institutionen eller gennem mail.

  Skriv barnet op i god tid, da vi har en lang venteliste. Vi har en ventetid på min. 2 år. (opdt. december 2020).

  Såfremt institutionen ikke har plads til samtlige børn på ventelisten, vil optagelsen blive prioriteret efter følgende kriterier:

  • Børn der har søskende i institutionen.
  • Børn i familier der tidligere har haft tilknytning til institutionen.
  • Anciennitet efter indskrivning på ventelisten.
  • Børn fra naboområdet.

  Alle prioriteringer foretages under hensyntagen til børnenes alder og børnehavens alders- og kønsfordeling.

  Billedhåndtering i Solstrålen Privat Børnehave

  Set i lyset af verserende sag imellem daginstitution og forældre vedrørende tilbagekaldelse af samtykkeerklæring, håndteres billeder på denne måde i Solstrålen:

  • Billeder på Famly slettes, så der kun ligger billeder for 1 måned ad gangen. Når dette arbejde iværksættes, informeres alle forældre på Famly om at billeder slettes på denne måde, og de får ca. 2 måneder til at downloade eventuelle billeder de ønsker eller har tagget til deres barns mappe (de slettes også). Dette arbejde startes fredag d. 04/01-21.
  • Til brug for personalets dokumentation printes SMTTE modellen samt billeder til dokumentationsmapperne, så vi ikke har billeder andre steder end i Famly og som dokumentation i mappe.
  • Tilladelse til opbevaring af dokumentationsbilleder makuleres efter et læreplansår.
 • Blanketter