Bestyrelsen

  • Bestyrelsesarbejde i Solstrålen

    Solstrålens bestyrelse består af leder, medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter.

    Bestyrelsen mødes normalt 4-5 gange årligt. Møder afholdes med dagsorden, der er tilgængelig her på siden, og referaterne lægges op efter mødet.

    Vedtægter, forretningsorden og principper for arbejdet er underskrevet og ligger i institutionen.

  • Bestyrelsesmedlemmer