Praktisk info

Dagen i Solstrålen starter med, at vi tager imod de børn der kommer tidligt. Vi spiser morgenmad sammen og bagefter starter vi dagen med små aktiviteter som f.eks. perler, tegne, spil, puslespil, modellervoks, samt fri leg. Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser i alle disse små aktiviteter.

Under vores samling fokuserer vi på forskellige temaer, f.eks. vejr, årstid, måned, ugedag, sange, rim og remser, læse bog, genfortælling, krop, kultur, højtider,  (feks. Eid, påske), sanser, osv.

I Solstrålen arbejder vi med temaer i forbindelse med børnenes indlæring. Vi tager udgangspunkt i læreplan. Desuden har vi planlagte aktiviteter, som f. eks. ture, værksteds aktiviteter, motorik aktiviteter, sprog aktiviteter osv. Alle disse aktiviteter tager Solstrålen udgangspunkt i leg med såvel små som store grupper af børn. Samtidig opfylder vi børnenes behov, intentioner, evner, kompetence og ønsker.

Vi ved at børnene lære bedst af hinanden og derfor støtter vi dem i gennem deres relation mellem hinanden. På denne måde børnene udvikler både på det personlige og sociale plan. Personlig og social udvikling og lignende er afhængig af et sprog, som er billedlig, kropslige, og sproglige. Personale er derfor meget opmærksom på at sætte et ord på børnenes handlinger og taler ikke kun til dem men også med dem, som feks. hvad, hvordan, hvorfor han eller hun gør det. Vi er meget opmærksomme på børnenes daglige sprog og ordforråd når de leger og deltager i aktiviteter. Det er vigtigt for os at legesproget er dansk.

Gennem vores relation med børnene opbygger vi tillid, tryghed, omsorg, og anerkendelse.   Vi gør det fordi, børnenes læring afhængig af andre omkring dem. Vi voksne i Solstrålen vil være et godt forbillede til dem. På grund af dette er vi i personale i Solstrålen opmærksom på vores egne relation og adfærd, f.eks. ”Må jeg bede om, tak for i dag, ”Selamunaleykum” osv.

Forventninger til jer som forældre:

 • At I giver jer tid til, at give jeres barn en god opstart
 • At I informerer os om barnet (allergier, sygdomme )
 • At I læser vores opslag/beskeder
 • At I være åbent samarbejde om barnet
 • At støtte op om Børnehavens aktiviteter såvel udadtil som indadtil
 • At I giver os besked, hvis barnet ikke kommer eller hentes af andre
 • At I hilser på os, når I kommer og går
 • At I afleverer ris og ros på rette sted
 • At I deltager i vores arrangementer

  I kan forvente af os:

  • At vi giver jeres børn trygge rammer.
  • At vi giver jeres børn tillige, omsorgfulde relation.
  • At vi giver jeres børn et godt børnemiljø hvor det findes læring og udvikling
  • At vi holder opsyn med jeres børn (Det betyder ikke at vi overvåger dem hele tiden, for børn bevæger sig meget rundt når de leger og har også brug for at kunne lege uforstyrret.)
  • At vi taler med jer omkring ting, der vedrører jer og jeres barns dagligdag samt trivsel i institutionen.
  • At I kan komme til os med jeres bekymringer.
  • At vi tager os af jeres børn, men så vidt muligt lærer dem at være selvhjulpne.
  • At vi hilser på jer når I kommer og går.